Zasady gry

1

Footgolf rozgrywany jest piłką nożną #5 i mniejszymi.

2

Każda grupa na wejściu otrzymuje kartę wyników z zasadami oraz z tabelą do punktacji własnej gry.

3

Każda trasa oznaczona jest na starcie dwoma palikami z numerem trasy oraz na końcu trasy dołkiem o średnicy 50 cm z chorągiewką z numerem trasy.

4

Celem gry jest wkopanie piłki nożnej od startu – do dołka jak najmniejszą liczbą kopnięć.

5

Każde kopnięcie oznacza 1 punkt.

6

Wygrywa gracz, który łącznie na 18 trasach ma najmniej punktów.

7

Piłki nie można przesuwać na dogodniejszą pozycję – musi być grana z miejsca, w którym się sama zatrzymała.

8

Można wykonać tylko jeden zamach przed kopnięciem piłki. Przed kopnięciem stopa powinna być oddalona od piłki.

9

Po kopnięciu należy poczekać, aż piłka całkowicie się zatrzyma. Nie jest dozwolone zatrzymanie piłki w trakcie jej toczenia się.

10

Niedozwolone jest dotykanie piłki lub jej przesunięcie. Wyjątek: można podnieść piłkę, gdy utrudnia ona zagranie innemu graczowi.

11

Jeżeli piłka znajdzie się poza trasą, np. w wysokiej trawie, należy kopać piłkę z tego miejsca.

12

Ustawione na trasach przeszkody należy pokonać, czyli przekopać piłkę lub je ominąć w zależności od rodzaju przeszkody. W przypadku nie przekopania przeszkody należy wrócić przed przeszkodę kopiąc piłkę i powtórnie próbować pokonać przeszkodę.

13

Gra się w grupach do 5 osób.

14

Wejście na trasę nr 1 następuje po opuszczeniu trasy nr 2 przez poprzedzającą grupę.

15

Grupa powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zapisywanie wyników wszystkich graczy.

16

Maksymalna liczba kopnięć dla każdej trasy wynosi 10 kopnięć (można zakończyć próby na trasie z wynikiem 10 punktów, chętni mogą mieć więcej prób).